Voor wie

Atalanta Privacy ondersteunt organisaties bij het krijgen van grip op de verwerking van persoonsgegevens. Een bijzondere interesse voor kwetsbare groepen en ervaring met deze sectoren maakt dat de focus in de dienstverlening ligt bij onderwijs, overheid en zorg.

ONDERWIJS – KINDEREN

De hoogste prioriteit voor een basisschool is het zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen en hen te begeleiden in hun individuele ontwikkeling. Een leerkracht voor de klas, iedere dag weer, is waar de eerste dagelijkse zorg ligt. Maar een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van kinderen gaat ook over een veilige omgeving. Leerlingvolgsystemen, samenwerking ten behoeve van passend primair onderwijs, dossiers van Intern Begeleiders: het heeft de aandacht nodig die het verdient. Dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs.

In de kinderopvang worden kinderen ook nauwlettend gevolgd in hun ontwikkeling. Er wordt samengewerkt met andere organisaties en  persoonsgegevens uitgewisseld, in het belang van het kind. Een sector waar veel regelgeving van toepassing is; privacy-regelgeving voelt dan misschien niet als de belangrijkste. Met een aantal praktische oplossingen wordt het een stuk beter te behapstukken.

OVERHEID – BURGER

De burger is afhankelijk van de overheid en de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Veel persoonsgegevens kunnen of  moeten zelfs worden verzameld omdat daar wetgeving voor is, omdat de samenleving daar nut en noodzaak van inziet. Maar de grenzen zijn niet zwart-wit. Bijvoorbeeld wanneer samengewerkt wordt met andere organisaties, ook als die samenwerking een legitiem maatschappelijk doel dient.

ZORG – PATIËNT

Gegevens die gaan over de gezondheid hebben extra aandacht nodig. Het bewaren en uitwisselen is aan strengere regels gebonden. Dat geldt voor zorginstellingen, maar ook voor arbodiensten en -artsen. De patiënt is afhankelijk van de arts voor de zorg die hij nodig heeft. Persoonsgegevens zijn nodig om de zorg te verlenen. Dat maakt de relatie tussen arts en  patiënt en de verwerking van persoonsgegevens bijzonder kwetsbaar.

OVERIGE SECTOREN

Dankzij ruime privacy-ervaring sluit Atalanta Privacy vragen van organisaties die werkzaam zijn in andere sectoren niet direct uit. Neem voor meer informatie en bespreking van de mogelijkheden contact op.