Home

Het recht op privacy is een grondrecht. Atalanta Privacy heeft de expertise in huis om uw organisatie te helpen bij het uitvoeren van de privacyregels. De bescherming van persoonsgegevens gaat onderdeel van de alledaagse praktijk zijn: grip krijgen en houden op de informatie, zorgvuldig maar ook praktisch haalbaar.

 

 

Dienstverlening in het kort

Atalanta Privacy ondersteunt en ontzorgt organisaties die door de privacy-bomen het bos niet meer zien. Praktisch en gestructureerd, met oog voor het primaire proces van de organisatie én in het belang van degenen over wie de persoonsgegevens gaan.

U kunt terecht voor praktijkgericht advies over toepassing van de AVG en projectmanagement, maar ook voor trainingen en workshops.

Atalanta Privacy verleent daarnaast ook diensten als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) of kan de FG binnen een organisatie gericht begeleiden en coachen.

Alle diensten zijn op maat. Kijk bij diensten wat Atalanta Privacy voor uw organisatie kan betekenen of neem vrijblijvend contact op.

 

Antwoord op veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Ik ben zzp-er: is de nieuwe privacyregelgeving ook op mij van toepassing?

Jazeker. Zodra je persoonsgegevens gebruikt voor de uitoefening van je bedrijf val je onder de AVG. Dat betekent bijvoorbeeld dat je moet kunnen verantwoorden wat je met persoonsgegevens doet en waarom.

Hoe stel ik de bewaartermijn vast voor de persoonsgegevens die ik heb?

Het is belangrijk een bewaartermijn vast te stellen voor de persoonsgegevens. De gegevens moeten juist zijn zodat je er op kunt vertrouwen. De termijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en eventuele wettelijke eisen. Een bewaartermijn kan bijvoorbeeld zijn twee jaar na het laatste contact dat je met een klant hebt gehad. Of 24 uur voor camerabeelden: als er geen incident is geweest heb je ze niet meer nodig.

Hoe doe ik dat, een DPIA?

Een DPIA doe je wanneer je van plan bent persoonsgegevens te gaan verwerken waarvan duidelijk is dat het risico’s teweeg brengt. Omdat het gaat over een kwetsbare groep. Of omdat het gaat om een hele nieuwe technologie. Er zijn formats beschikbaar, maar voor een goede risico -inschatting is kennis en ervaring van privacyregelgeving én van de verwerking nodig. Begin dus altijd met de juiste kennis in huis te halen.

ONDERWIJS

Mogen leerkrachten op een basisschool zomaar foto's uploaden in de schoolapp?

Scholen horen terughoudend om te gaan met het verspreiden van fotomateriaal van kinderen, maar ook van leerkrachten en ouders. Toestemming vragen ligt voor de hand, maar houd het wel praktisch en werkbaar.

ZORG

Heeft mijn thuiszorgorganisatie een Functionaris voor Gegevensbescherming nodig?

Een zorginstelling verwerkt bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid. Daar zijn extra maatregelen voor nodig. Omdat het niet om een eenmalige verwerking gaat, is een van die maatregelen dat de instelling een FG aanwijst. Deze adviseert en houdt toezicht op de processen en het naleven van de gemaakte afspraken om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.

Mag ik als huisarts een foto van een aandoening bij een patiënt sturen naar de specialist?

De vraag die de huisarts zich als eerste moet stellen is: is de foto voor de ontvanger herleidbaar tot de patiënt? Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om een uitzonderlijke casus. Als dat wel het geval is, is toestemming nodig.

Nieuws