Over Atalanta Privacy

KWETSBARE GROEPEN BESCHERMD

Met ruim 13 jaar ervaring op het gebied van privacy-regelgeving richtte Vanessa van Kuilenburg-Brouwer in 2018 Atalanta Privacy Management & Consultancy op.  Regelgeving die door menig organisatie als corvee wordt gezien, maar waar zij veel voldoening uit haalt. Met een Rotterdamse insteek pakt zij vragen op en ondersteunt organisaties ten behoeve van kwetsbare groepen: privacykennis en -ervaring delen en inzetten om zorgvuldigheid te stimuleren.

“Als het bijvoorbeeld gaat om leerlingen, patiënten en burgers in relatie tot de overheid: deze groepen hebben weinig keuze in de manier waarop hun gegevens worden verwerkt. Dat maakt ze kwetsbaar. Ik vind het zorgelijk dat deze organisaties vaak worstelen met de AVG. Die wil ik graag op weg helpen

ONTZORGEN VAN DE ORGANISATIE

Ontzorgen staat daarbij voorop: bij het implementeren van de AVG in de organisatie én bij het naleven van de wet- en regelgeving na implementatie.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De dienstverlening als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) maakt ook onderdeel uit van het ontzorgen. Vanessa realiseert zich dat veel organisaties tot mei 2018 nog nooit van de FG hadden gehoord, laat staan de impact van een toezichthouder binnen de organisatie hadden ervaren. Zij pleit voor een degelijke invulling van deze functie, ook als de FG van buiten de organisatie komt.  Door aanwezig maar vooral ook bereikbaar te zijn voor vragen en advies,  voor een ieder binnen de organisatie. Daardoor neemt bewustwording én naleving toe. Door deze dienst aan te bieden wil zij een substantiële bijdrage leveren aan de naleving van de AVG.  

ERVARING

Vanessa heeft na haar studie rechten in Groningen met focus op mensenrechten veel ervaring met privacyregelgeving opgedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP), toen nog het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Hier heeft zij menig bemiddelings- en advieszaak behandeld. Ook het opstellen van wetgevingsadviezen behoorde tot haar taken. Als expert op het gebied van politie- en justitiegegevens (Wet politiegegevens) heeft zij toezichthoudende projecten in de publieke sector geleid. Privacy is daarmee al geruime tijd de rode draad in haar werkzaamheden, sinds 2017 ook als FG bij verschillende organisaties in de non-profitsector (overheid en onderwijs).

Vanessa is aangesloten bij de IAPP en heeft de CIPP/E- en CIPM-certificaten behaald. Daarnaast is zij aangesloten bij het NGFG  en actief in netwerken van Rijks-FG’s en Onderwijs-FG’s.

Zij is als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daarom BTW-vrij trainingen en workshops voor onderwijsinstellingen aanbieden.