Diensten

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele EU en kunnen sancties worden opgelegd bij overtreding daarvan. Atalanta Privacy ontzorgt en ondersteunt organisaties met juridische en praktische kennis op het gebied van privacyregelgeving:

  • bij de implementatie van de AVG

Welke stappen zijn nodig om te voldoen aan de AVG? En waar begin je mee? Bewustwording van de nieuwe regels en tot welke veranderingen deze leiden is een eerste stap. De praktische inrichting om te kunnen verantwoorden hoe je omgaat met persoonsgegevens is een tweede. Atalanta Privacy biedt verschillende trainingen aan. Daarnaast begeleidt zij de organisatie in of adviseert zij over de uitvoering van deze fase. Belangrijk als sluitstuk van de implementatie is de verplichting voor bepaalde organisaties om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Ook daarin kan Atalanta Privacy een bijdrage leveren.

  • na de implementatie van de AVG

Na de implementatie staat de privacy-organisatie. Het naleven van de AVG is echter een doorgaand proces. Laat u adviseren door Atalanta Privacy bij juridische of praktische vragen, bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment, of bij het op peil houden van het kennisniveau van medewerkers. U kunt ook een FG-dienstverleningsovereenkomst op maat aangaan.