AVG-advies

ADVIES MET ERVARING

Heeft u praktische ervaring nodig om tot een goed protocol te komen met samenwerkende partners? Of heeft u een datalek maar moeite met het inschatten van de risico’s? Atalanta Privacy adviseert onder meer over:  

  • de praktische toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG
  • de afhandeling van een datalek
  • het opstellen van een DPIA
  • de afhandeling van een inzageverzoek
  • het opstellen van samenwerkingsconvenanten of -protocollen

Neem contact op om te kijken wat Atalanta Privacy voor u kan betekenen.